Stacionární tvrdoměry

Společnost MicroGauge s.r.o. nabízí následující typy stacionárních tvrdoměrů.

  • Vickers tvrdoměry

  • Rockwell tvrdoměry

  • Brinell tvrdoměry