PROFIL SPOLEČNOSTI

Hlavním předmětem činnosti společnosti MicroGauge s.r.o. je dovoz, vývoj, výroba, prodej, poradenské služby a kalibrace měřicích přístrojů, přičemž se řadí k lídrům v této oblasti.

Rostoucí požadavky na jakost se projevují ve značné poptávce po těchto zařízeních. Tyto přístroje jsou v dnešní době zcela nezbytné, umožňují předcházet provozním problémům a následné možné ztrátě zákazníků zvyšováním kvality. Hlavně snižováním zmetkovosti se veškeré vynaložené náklady na pořízení této měřící techniky v krátké době vrátí.

Společnost MicroGauge s.r.o. se zaměřuje na dodávky přístrojů pouze od kvalitních výrobců. Podrobné informace o těchto měřících přístrojích najdete v sekci PRODUKTY.

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

Společníkem je majitel Mgr. Tomáš Barták, který je oprávněn jednat za společnost samostatně a zároveň je jejím ředitelem.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost MicroGauge byla založena v Hlučíně, roku 2013. Důvodem založení byla snaha využít zkušenosti z oblasti měřící techniky a zvýšená poptávka těchto zařízení na trhu. Začátkem roku 2015 se transformovala na společnost s ručením omezeným - do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. V průběhu roku 2016 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti na částku 150 000,- Kč.

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

Společnost MicroGauge s.r.o. spolupracuje s významnými firmami a organizacemi v oboru v České republice i po celém světě.

REFERENCE

Měřící přístroje dodávané společností MicroGauge s.r.o. jsou s úspěchem používány v mnoha významných firmách. Také se každoročně zúčastňujeme oborových veletrhů, konferencí a výstav, kde získáváme nové kontakty.