Přesná měřící zařízení

Hlavním předmětem činnosti společnosti MicroGauge s.r.o. je dovoz, vývoj, výroba, prodej, poradenské služby a kalibrace měřicích přístrojů. Mezi hlavní produkty patří ultrazvukové tloušťkoměry, digitální tvrdoměry, digitální drsnoměryultrazvukové defektoskopy, ultrazvukové průtokoměry, stacionární tvrdoměry, komunální měřidla a další měřící a zkušební zařízení.

Více o naší společnosti

 

Hlavní přednosti měřících zařízení společnosti:Ultrazvukový tloušťkoměr

 

  • velká odolnost pro těžké provozy
  • dlouhá životnost
  • široká variabilita provedení
  • vysoká kvalita
  • příznivá cena